För att ändra ordning på de fält som du har skapat i formuläret klickar du på ett fält och håller inne musknappen, samtidigt som du drar upp eller ner beroende på var var du vill flytta fältet. Släpp sedan fältet på den plats i ordningen där du vill att den ska vara.

Du kan när som helst ändra ordningen på dina fält i ett formulär utan att det påverkar tidigare respondenters svar eller fältets frågeställning och svarsalternativ.