altmaxcounts1För fälttyperna radioknappar och checkboxar kan sätta en restriktion på hur många svarande som ska kunna svara på varje svarsalternativ som du anger för den aktuella frågan. Detta är mycket användbart om du exempelvis arbetar med inbjudningar där du erbjuder seminarier med begränsat antal platser.

Funktionen fungerar på samma sätt oavsett om du använder radioknappar eller checkboxar.

Funktionen aktiveras genom att du klickar i ”Begränsa tillgänglighet” och där efter anger det max antal svar du vill erbjuda på varje svarsalternativ. Om du lämnar fältet tomt kommer ingen restriktion att tillämpas på alternativet. Om du anger 0 kommer alternativet att stängas av för mottagaren direkt.

Även stängda alternativ visas för respondenten, men denne kommer inte att kunna välja alternativet.

altCountspublic1

Antalet tillgängliga svar på varje alternativ kan uppdateras när som helst genom att återgå till den aktuella frågan i formulärbyggaren.