emailsettings1Du kan låta Formogram skicka en bekräftelse till respondenten genom att aktivera funktionen för detta under ”Formulär” i formulärbyggaren.

För att kunna skicka bekräftelser till respondenter måste du inkludera minst ett fält av typen e-postadress i formuläret. Där efter kan du välja fältet i listan över valbara fält för e-postbekräftelser (se bild till höger).

För att bekräftelser ska skickas behöver du även ange ett meddelande till respondenten, vilket du gör genom att öppna dialogen för inställningar med knappen ”Inställningar för bekräftelsen”.

I dialogen som öppnas kan du även ange avsändarnamn på bekräftelsen, samt om respondentens svar ska bifogas i bekräftelsen.

Du kan även ange om du att bekräftelsen ska innehålla en länk med vilken respondenten kan återkomma till sina svar och redigera dessa. Respondenten kan göra det till dess att formuläret stängs av administratören, eller fram till det datum som är angivet i formulärets inställningar.

emailsettings2