Filuppladdning

  Fält för filuppladdning låter dina respondenter lägga till filer till svaren på dina formulär i Formogram. Exempel på användningsområden är arbetsansökningar, beställningar och anmälningar, kvalitetsindex etc. Tillåtna filtyper De flesta filtyper går att ladda upp genom Formogram. Det är endast en handfull filtyper som inte kan hanteras på grund av att de kan innehålla […]

Läs mer

Bekräftelse till respondenter via e-post

Du kan låta Formogram skicka en bekräftelse till respondenten genom att aktivera funktionen för detta under ”Formulär” i formulärbyggaren. För att kunna skicka bekräftelser till respondenter måste du inkludera minst ett fält av typen e-postadress i formuläret. Där efter kan du välja fältet i listan över valbara fält för e-postbekräftelser (se bild till höger). För […]

Läs mer

Begränsa antal svar på formulär

Du kan begränsa antalet svar på ett formulär. Det ger dig kontroll över exempelvis hur många deltagare du har plats för på ett event, en middag, ett bröllop eller liknande. Du anger max antal svarande under Formulär i formulärbyggaren. Du kan enkelt aktivera notis via e-post för att få bättre koll på när formuläret har […]

Läs mer

Begränsa antal svar med flervalsalternativ

För fälttyperna radioknappar och checkboxar kan sätta en restriktion på hur många svarande som ska kunna svara på varje svarsalternativ som du anger för den aktuella frågan. Detta är mycket användbart om du exempelvis arbetar med inbjudningar där du erbjuder seminarier med begränsat antal platser. Funktionen fungerar på samma sätt oavsett om du använder radioknappar […]

Läs mer

Lägg till video i inledande beskrivning och sidfot

Det är enkelt att bädda in videoklipp från exempelvis Youtube och Vimeo för visning i dina formulär. I vår blogg ligger ett par bra steg-för-steg instruktioner för hur du kommer igång. Video från Youtube.com i dina formulär Video från Vimeo.com i dina formulär

Läs mer

Bädda in kartor från Google maps

Med hjälp av fält-typen Mellanrubrik kan du bädda in kartor med vägbeskrivningar var som helst i dina formulär. Det är ett bra sätt att erbjuda vägbeskrivning och visar var exempelvis ett evenemang eller en fest kommer att vara. I vår blog finns en bra steg-för-steg instruktion för hur du kommer igång. Google Maps i din […]

Läs mer

Använda html kod i frågor och instruktioner

Det går att använda viss html kod i frågor och instruktioner. Det gör att du exempelvis kan göra radbryt, inkludera länkar, ange delar av en fråga i fetstil. Följande html element är tillgängliga. Radbryt <br> Fetstil <b>xx</b> Kursivering <i>xx</i> Understrykning <u>zz</u> Överstrykning <strike>xx</strike> Länk <a>xxx</a> Övriga html element tas bort i samband med att ditt […]

Läs mer

Ändra ordning på befintliga fält

För att ändra ordning på de fält som du har skapat i formuläret klickar du på ett fält och håller inne musknappen, samtidigt som du drar upp eller ner beroende på var var du vill flytta fältet. Släpp sedan fältet på den plats i ordningen där du vill att den ska vara. Du kan när […]

Läs mer

Svarsmeddelanden & vidarebefordran till webbadress

När nya eller redigerade svar inkommer till dina formulär kan du välja att antingen visa ett meddelande (som är standardinställningen) eller att respondenten skickas vidare till en definierad webbadress, exempelvis startsidan eller en bekräftelsesida på er egen webbplats. Inställningen för meddelanden eller webbadress finns under fliken Formulär i formulärbyggaren. Alla formulärets meddelanden redigerar du i […]

Läs mer

Bakgrundsbild och färger

Det är enkelt att ändra bakgrundsfärg och lägga till bakgrundsbilder till dina formulär. För att göra lägga till en bakgrundsbild klickar du på ”Välj bakgrundsbild” i designläget. Här kan du välja mellan flera exempel på bakgrunder, eller lägga till en helt egen bild. Du kan även välja hur du vill att bilden ska placeras i […]

Läs mer

E-postnotiser

Genom att aktivera e-postnotiser kan du få information om nya och uppdaterade svar på dina formulär direkt till en eller flera e-postadresser. Detta gör att du snabbt kan hantera exempelvis svar på en inbjudan utan att behöva logga in i Formogram för att se detaljer om ett svar. Du kan även få en notis när […]

Läs mer