Genom att ange datum för automatisk öppning eller stängning av dina formulär kan du kontrollera mellan vilka tider formuläret ska vara öppet för respondenter.
Du aktiverar funktionen och anger tid och datum under Formulär i formulärbyggaren.

formdaterestrictions1

 

Om funktionen för max antal svarande på formuläret är aktiv och max antal svar uppnås stängs formuläret även om denna funktion används.