Om du har ett betalt konto hos oss så debiteras ditt registrerade kontokort var 30:e dag enligt den kontoplan som du har valt hos Formogram.

Om den automatiska debiteringen av ditt kontokort inte skulle gå att slutföra av någon anledning så nedgraderas ditt konto automatiskt och omgående till vår  minsta, kostnadsfria kontoplan. Samtidigt skickar vi en notis till dig via e-post med med anledningen till att ditt kontokort inte kunde debiteras, samt information om hur du uppgraderar ditt konto till din föredragna kontoplan igen.

De vanligaste anledningarna till att detta inträffar är:

  • Det registrerade kontokortet saknar täckning för debiteringens värde
  • Kontokortets giltighetstid har gått ut
  • Kontokortet har spärrats eller på annat sätt inaktiverats av användaren
Kontakta support direkt om du får återkommande problem med nekade debiteringar hos Formogram.