E-postnotiser

Genom att aktivera e-postnotiser kan du få information om nya och uppdaterade svar på dina formulär direkt till en eller flera e-postadresser.

Detta gör att du snabbt kan hantera exempelvis svar på en inbjudan utan att behöva logga in i Formogram för att se detaljer om ett svar.

Du kan även få en notis när ett formulär har nått sitt angivna max avseende antal inkomna svar. En förutsättning är att den funktionen är aktiverad i formulärets inställningar. Mer om inställningen här.

Inställningar för notiser finner du under "Notiser" i översikten för de formulär du har i ditt konto hos oss.

Var denna information till hjälp för dig? Tack för din feedback Det gick inte att skicka in din feedback